Italské hudební výrazy

V italské hudbě se nachází mnoho výrazů, které jsou běžně používány ve světě hudby a mají svůj původ právě v Itálii. Tyto výrazy jsou často používány ve hudební notaci, interpretaci a v diskuzích mezi hudebníky. Zde se podíváme na několik klíčových italských hudebních výrazů a jejich význam.

Tempo

Jedním z nejdůležitějších aspektů hudby je tempo, což se týká rychlosti, jakou se skladba hraje. Zde jsou některé základní italské výrazy spojené s tempem:

Italský výraz Význam
Allegro Rychle a veselé
Adagio Pomalé a uklidňující
Andante Pomalý krok

Dynamika

Dynamika odkazuje na hlasitost nebo tichost hudby. Zde jsou některé italské termíny pro dynamiku:

 • Forte – hlasité
 • Piano – tiché
 • Mezzoforte – středně hlasité
 • Fortissimo – velmi hlasité

Artikulace

Artikulace se týká způsobu, jakým jsou tóny vytvářeny a odděleny. Některé italské hudební výrazy související s artikulací jsou:

 1. Staccato – krátké a oddělené tóny
 2. Legato – hladké spojení tónů
 3. Accent – zdůraznění tónu

Forma

Forma se týká struktury skladby. Některé italské výrazy spojené s formou jsou:

 • Sonáta – klasická hudební forma
 • Rondo – opakující se úsek
 • Adagio – pomalý úvodní úsek

Výrazy pro interpretační pokyny

Interpretace je klíčovým prvkem hudby a některé italské výrazy poskytují instrukce pro interprety. Zde jsou některé z nich:

Italský výraz Význam
Con moto S pohybem
Dolce Jemně, sladce
Leggiero Lehce, vzdušně

Závěr

Italské hudební výrazy jsou důležitou součástí hudebního slovníku a jsou široce používány hudebníky po celém světě. Znalost těchto výrazů pomáhá interpretům lépe porozumět a vyjádřit hudbu, ať už při hraní, zpívání nebo komponování.

Harmonie

Harmonie je klíčovým prvkem ve skládání hudby a vytváření akordů. Některá klíčová italská slova spojená s harmonií zahrnují:

 • Arpeggio – postupné hraní jednotlivých tónů akordu
 • Consonanza – soulad
 • Dissonanza – nesoulad

Nejčastěji kladené otázky

 • Jaký je rozdíl mezi consonanza a dissonanza?
 • Proč je arpeggio často používáno v kytarové hudbě?
 • Jak harmonie ovlivňuje náladu skladby?

Viz také:

Photo of author

Isabel

Napsat komentář