Italské číslovky

Italské číslovky jsou základním prvkem italského jazyka a používají se k vyjádření různých číselných hodnot. Tyto číslovky jsou nezbytné pro každodenní komunikaci, ať už jde o počítání, vyjádření dat, času nebo jakýchkoli jiných numerických informací. V tomto článku se zaměříme na italské číslovky a jejich použití.

Základní číslovky

V italštině existují základní číslovky, které se používají k vyjádření jednotlivých čísel. Jsou to čísla od jedné do deseti:

Číslo Italsky Výslovnost
1 uno úno
2 due dué
3 tre tré
4 quattro kvattro
5 cinque
6 sei sej
7 sette setté
8 otto oto
9 nove nové
10 dieci diéči

Číslovky od 11 do 100

Po desítce následuje sériová čísla, která jsou odvozena od italského základního čísla spojením s desítkou. Například číslo jedenáct se v italštině řekne „undici“, což je spojení základního čísla „uno“ a slova pro deset „dieci“.

Postupně se tato praxe používá až k číslu devadesát devět, které se říká „novantotto“. Je důležité si tyto číslovky zapamatovat, protože jsou klíčové pro vyjádření čísel od 11 do 100 v italštině.

Stovky a tisíce

Kromě jednotlivých číslovek jsou v italštině také stovky a tisíce, které mají své specifické názvy. Například stovka se říká „cento“, tisíc se říká „mille“. Tyto pojmy jsou důležité zejména při vyjádření větších čísel.

Při větších hodnotách jsou tyto číslovky kombinovány, aby se vyjádřila konkrétní hodnota. Například 547 se v italštině říká „cinquecento quarantasette“, což doslova znamená „pět set čtyřicet sedm“.

Desetinná čísla

Stejně jako v mnoha jiných jazycích se italština používá k vyjádření desetinných čísel. Základní číslovky jsou doplněny o desetinnou tečku, která odděluje celou část od desetinné části. Například číslo 3,14 se v italštině říká „tre virgola quattordici“.

Závěr

Italské číslovky jsou důležitou součástí italského jazyka a jsou nezbytné pro každodenní komunikaci. Od základních číslovek po vyjádření složitějších numerických hodnot jsou tyto číslovky klíčové pro porozumění italštině. Je důležité se s nimi seznámit a procvičovat je, abyste mohli komunikovat efektivně v italštině.

Italské fráze a výrazy

V italském jazyce existuje mnoho frází a výrazů, které jsou užitečné při cestování nebo komunikaci s místními obyvateli. Naučení se alespoň základních frází v italštině může značně zlepšit vaši zkušenost během pobytu v Itálii.

Pozdravy

 • Ciao! – Ahoj!
 • Buongiorno! – Dobré ráno!
 • Buonasera! – Dobrý večer!

Objednávání jídla

Pokud se chystáte jíst v restauraci, je užitečné znát několik frází souvisejících s objednáváním jídla.

 • Vorrei ordinare. – Chtěl bych si objednat.
 • Il conto, per favore. – Účet, prosím.

Směrování a otázky

Když se ztratíte nebo potřebujete poradit, můžete použít následující fráze:

 • Dov’è il bagno? – Kde je záchod?
 • Come posso arrivare alla stazione? – Jak se dostanu na nádraží?

Nejčastěji kladené otázky

Zde jsou některé nejčastější otázky týkající se italského jazyka a kultury:

 1. Jak se řekne „děkuji“ v italštině?
 2. Co znamená slovo „pizza“?
 3. Jak se v italštině zeptat na cestu?
 4. Kolik je v italštině čísel od 1 do 10?

Viz také:

Photo of author

Isabel

Napsat komentář