základní italské fráze s výslovností


Italština je krásný jazyk, který má mnoho společných slov s latinou a je jedním z nejromantičtějších jazyků na světě. Naučit se základní italské fráze může být užitečné nejen při cestování do Itálie, ale také při komunikaci s lidmi, kteří mluví italsky. Zde najdete několik základních frází, které vám mohou pomoci začít.

Vítání a pozdravy

Vítání a pozdravy jsou důležitou součástí italské kultury. Zde je několik frází, které vám pomohou začít konverzaci:

Fráze Výslovnost Význam
Ciao či-a-o Ahoj/Čau
Buon giorno buon jor-no Dobré ráno
Buona sera buon-a se-ra Dobrý večer
Arrivederci ar-ri-ve-der-ci Nashledanou

Odpovědi a dík

Když někdo na vás mluví nebo vám něco nabízí, je důležité vědět, jak odpovědět nebo poděkovat. Zde jsou některé užitečné fráze:

Fráze Výslovnost Význam
Grazie grat-zie-e Děkuji
Prego pre-go Prosím
Di niente di nien-te Není zač
Per favore per fa-vo-re Prosím

Osobní údaje

Pokud chcete sdělit své osobní údaje nebo se zeptat na někoho jiného, tyto fráze vám mohou být užitečné:

Fráze Výslovnost Význam
Come ti chiami? ko-me ti kja-mi Jak se jmenuješ?
Mi chiamo… mi kja-mo… Jmenuji se…
Di dove sei? di do-ve sei Odkud jsi?
Sono di… so-no di… Jsem z…

Užitečné fráze pro cestování

Pokud cestujete do Itálie, budou vám tyto fráze určitě užitečné:

Fráze Výslovnost Význam
Dove si trova il bagno? do-ve si tro-va il ba-njo Kde je záchod?
Quanto costa? kwanto ko-sta Kolik to stojí?
Posso avere il conto? po-so a-ve-re il kon-to Můžu dostat účet?
Posso pagare con carta di credito? po-so pa-ga-re kon kar-ta di kre-di-to Můžu platit kreditní kartou?

S těmito základními frázemi a výslovností byste měli být lépe vybaveni pro komunikaci v italštině. Nezapomeňte, že praxe dělá mistra, takže nebojte se cvičit a zkoušet tyto fráze v reálných situacích!

Jídlo a nápoje

Itálie je známá svou vynikající kuchyní a bohatou kulturou jídla. Zde jsou některé fráze, které vám mohou být užitečné při objednávání jídla nebo pití v restauraci:

Fráze Výslovnost Význam
Un cappuccino, per favore un kap-pu-t͡ʃi-no, per fa-vo-re Jeden cappuccino, prosím
Una pizza margherita, per favore u-na pit͡sa mar-ge-ri-ta, per fa-vo-re Jedna pizza Margherita, prosím
Un gelato al cioccolato, per favore un d͡ʒe-la-to al t͡ʃo-kko-la-to, per fa-vo-re Jedno čokoládové zmrzlinové, prosím
Acqua naturale, per favore ak-kwa na-tu-ra-le, per fa-vo-re Čistá voda, prosím

Nejčastěji kladené otázky

  • Jaká je specialita tohoto regionu?
  • Můžete mi doporučit nějakou tradiční italskou restauraci v okolí?
  • Existuje vegetariánská / veganská možnost na jídelním lístku?
  • Je v ceně služba?

Viz také:

Photo of author

Vincent

Napsat komentář